• info@arnikaeghtesad.com

  • Working number :88711672-021

  • Working time :۸صبح تا ۵.۳۰ بعدظهر

استراتژی های شرکت

استراتژی

  • توسعه فعالیتهای هلدینگ های تخصصی ، در جهت افزایش تأثیرگذاری بر بازار کشور
  • ورود به عرصه بازرگانی و تجارتهای کلان با تغییرات مدیریتی جدید در شرکت های زیرمجموعه به منظور گسترش فعالیتهای تجاری هلدینگ
  • انجام مطالعات اقتصادی، سرمایه گذاری و مشارکت در طرحها و پروژه های صنعت ‌و صنایع پایین دستی
  • تجدید ساختار سازمانی شرکت های هلدینگ با بهره گیری از دانش آکادمیک و دانش بنیان
  • توسعه و بهبود بهره بری و کاهش بهای تمام شده محصولات در شرکت های تابعه و رسوخ در بازارهای داخلی و خارجی